18 Mayıs 2013 Cumartesi

Bir noktanın sukûtu gözü kör eder!

ebru kaynağı: www.biriz.biz