24 Temmuz 2013 Çarşamba

Celaleyn Tefsiri

Resim

Tefsir-i Celâleyn. Celâleddin el-Mahallî (864/1459) tarafından telifine
başlanılıp, Celâleddin es-Süyutî (911/- 1505) tarafından tamamlanan ve bu iki  müellifin adına nispetle isimlendirilen bu eser, çok kısa ve veciz tek ciltlik  bir tefsirdir (E. Çapan).
 
Celâleyn Tefsîri, tefsîr alanında değişik pek çok baskısı yapılan, çok okunan, hemen her kütüphanede bulunan eserlerden biridir. Eserin bunca tefsîr arasında bu şöhrete ulaşmasının haklı bir kısım sebepleri vardır. Bir kere o, muhtasar bir tefsirdir. Dili ağır değildir. Anadili Arapça olan da, Arapçayı sonradan öğrenen de onu anlamakta zorlanmaz. Yanı sıra eser, Sahabe ve Tabiun'un Kur'ân anlayışlarının karakteristik bir özelliğini yansıtmaktadır. Şöyle ki, Celâleyn Tefsîrinde Kur'ân, âyetlerdeki murad-ı İlahiyi ayrıntı bilgiler içerisinde kaybolmasına meydan vermeyecek şekilde kısa ve net bir uslüple tefsîr edilmiştir (Prof. Dr. Ali Akpınar).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumunuzu bizimle paylaşarak sitemizin herkes için daha faydalı olmasına katkıda bulunuyorsunuz. Buyrun, can kulağıyla dinliyoruz..