24 Temmuz 2013 Çarşamba

Keşşaf - Zemahşerî

 

Resim
Zemahşerî'nin yazmış olduğu ve kendisi Arap olmadığı halde Araplara dillerini öğretme iddiasında bulunan müellifin, Kur'an-i Kerîm'i yoğunlukla gramer açısından ele aldığı bir tefsir.