Üst bar özel içeriği

Dr. Abdurrahim Kimdir?

Bu yazıda sizlere Durûsu’l-Luğati’l-Arabiyye Kitabı’nın yazarı olan Dr. Abdurrahim hakkında bazı bilgiler vererek, onu ve ders anlatma usulünü daha yakından tanımanızı amaçlıyorum. Zira ilim talebesi, okuduğu kitapları, yazarları derinlemesine araştırır ve öğrenir ve bunları merak eder. Sıradışı kişiliği ve ilim talebelerine rehberlik ve örneklik yapabilecek yaşam hikayesiyle Dr. Abdurrahim’i birlikte tanıyalım:

Dr. Abdurrahim, 1933 yılında Hindistan’ın, Tamil Nadu Eyaleti’nin küçük bir kasabası olan Vaniyambadi’de dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Madras Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı tahsili yaparak 1957 yılında mezun oldu. 1964 yılında Kahire, el-Ezher Üniversitesi’ne girerek Arap Dili ve Edebiyatı konusunda master ve doktora çalışmalarını yaptı.

Dr. Abdurrahim Arapça’yı çok erken yaşlarda kendi gayretleriyle öğrendi. Lise eğitimini aldığı okulda Arapça öğretiliyordu, ancak yalnızca fiil çekim tabloları ezberletiliyordu. Abdurrahim bu yöntemden hoşlanmadı. Bunun bir dili öğrenmek için hiç de doğal olmayan bir yöntem olduğunu düşündü. Latince, Süryanice gibi ölü diller ancak böyle öğretilebilirdi. Yaşayan diller cümleler halinde öğretiliyordu. Arapça’yı Arap olmayanlara öğretecek bir yöntem geliştirdi.

1969 yılında Medine İslam Üniversitesi’ne Arap Filolojisi öğretmek üzere girdi. Bugün Durûsu’l-Luğati’l-Arabiyye Li-Ğayri’n-Nâtıkîne Bihâ ya da Medine Kitapları adıyla bilinen kitapları bu dönemde kaleme aldı.

Arapça’yı kendi gayretleriyle öğrendiği sıralarda Arap olmayanların öğrenirken zorlandığı birçok konu üzerinde çalıştı. Bütün bu sorunların çözülmesi adına Takdîmü’l-Usûl Ale’l Furû’ (yani asıl maksadı yan maksatların önüne alma) yöntemini keşfetti.

Bu prensibe göre öğretmede izlediği yöntemde, temel kelime bitiş harekeleri ile biten kelimeleri öne aldı, gayr-ı munsarıf kelimeleri sonraya bıraktı. Sâlim fiilleri diğer kategorilerden önce işledi. Muzâri’ Merfû’ fiilleri mensûb ve meczûm olanların önüne aldı. Âkil çoğulları gayr-i âkîl çoğullardan önce öğretti.

Dr. Abdurrahim’in üzerinde durduğu bir diğer husus vakf kurallarını öğrenme aşamasında kullanmaması idi. Bu sayede öğrencinin kelimelerin bitiş harekelerini doğru olarak öğrenmesini sağlamaya çalıştı.

Yazdığı kitaplar arasında Durûsu’l-Luğati’l-Arabiyye ve yan kaynakları dışında Kuran alfabesini öğrettiği At-Tibyân, Ehâdîsu Sehleh (Kolay Hadisler), 40 hadisle derlediği Nusûs min’el-Hadîs’in-Nebeviyyi’ş-Şerif, Nusûs İslâmiyye,  Selman Fârisî Hadisi ışığında derlediği İsfahan’dan Medine’ye Hakikat Arayışı, Ümm Seleme Hadîsi, Ebû Süfyan Hadisi ile ilgili Hiraklius’un Meclisinde, Arapça Öğretimi ve Nebevi Terbiye’ye Dair 40 hadis, Yusuf Suresi ve Hucurat Suresi ’ne ait i’râb çalışmaları sayılabilir.

1997 yılında Hindistan’ın eski Cumhurbaşkanı S.D. Sharma tarafından “Üstün Arapça Hocası” milli ödülünü aldı.

2012 yılında Madras Üniversitesi, Arapça-Farsça ve Urduca Bölümü’nün verdiği Üstün Nitelikli Arapça Hocası ödülüne layık görüldü.

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet konusunda kendisini derinlemesine yetiştiren Abdurrahim, Medine İslam Üniversitesi’nde 30 yıl Arap Dili profesörü olarak çalıştı. Aynı üniversitenin Arapça Enstitüsünün başkanlığını da yaptı.

Medine İslam Üniversitesi, Sudan Omdurman İslam Üniversitesi ve Hartum Üniversitesi, ayrıca Almanya, Washington ve İngiliz Guyana’sında dersler verdi. 50 yılı aşkın süredir Arapça’nın yabancı bir dil olarak öğretilmesi için çalışıyor.

Avrupa dillerinin etimoloji, fonetik değişimleri ve semantik gelişimleri konusunda da uzman olan Abdurrahim, 10 dil bilmektedir ve halen Suudi Arabistan-Medine Kral Fahd Kuran-ı Kerim Basım Kompleksi’nin tercüme bölümünün başkanlığını yürütmektedir.

This Post Has One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sayfa başına kaydırma butonu.