Üst bar özel içeriği
22 Ocak 2021

Es-selâmu Aleyküm neden çoğul söylenir?

Soru: السلام عليكم (es-selâmu aleyküm) ifadesinde, sondaki كم (küm) bunun çoğul erkeklere bir hitap olduğunu gösterir. Öyleyse niçin tek kişiye de selam versek aynı selamı veriyoruz? Mesela bir erkeğe selam verirken عليك (aleyke) dememiz gerekmez mi? Cevap: Bu genelleşmiş bir ifadedir. Kişi…

22 Ocak 2021

İsm-i menkûsun mütekellime izafeti nasıldır?

Soru:  قاضٍ kelimesi hakim, yargıç anlamına geliyor. Mesela "benim hakimim, yargıcım" demek istesek, merfû', mecrûr, ve mensûb olarak şöyle mi demek gerekir: هو قَاضِيْنِى رأيتُ قَاضِيَنِى هو مِنْ قَاضِيْنِى Cevap: Nun-ı Vikaye (koruma nun'u) yalnızca fiillerde kullanılır, isimlerde kullanılmaz. "Benim hakimim" demek için…

22 Ocak 2021

Cem’i müzekker sâlim’in yâ-i mütekellime izafeti nasıldır?

Soru: Cem’i müzekker sâlim’in (salim erkek çoğul) sonundaki nûn, bir şeye muzaf olduğunda düşer. Peki yâ-i mütekellim’e müzaf olduğunda ne olur? Mesela “hocalarım” sözünü nasıl söyleriz? Cevap:  Adım adım söyleyelim: “Hocalar” =مُدَرِّسُونَ , أَنَا’ye izafe edildiğinde sonundaki nun düşer:  مُدَرِّسُو +يَ Yâ harfinin etkisiyle…

22 Ocak 2021

Arapça’da soru cümleleri nasıl ögelerine ayrılır?

Cevap: İki örnek cümle yazalım: 1. مَا اسمك؟ (Adın nedir?) 2. من مريض؟ (Kim hastadır?) Sorulan soruya göre alınacak cevabın niteliği neyse soru kelimelerinin ve cümlelerinin ögelerine ayrılmaları da ona göre yapılır. Mesela 1. cümlede مَا اسمك؟  sorusuna cevaben اسمي مُحَمَّد (Adım Muhammed'dir.) denilecektir. Burada Muhammed haberdir, اسمي ifadesi de mübtedadır. Öylese soruda da…

22 Ocak 2021

“Ayyuka çıkmak” ne demek?

Auriga Takımyıldızı  kaynak:wikipedia.org Halk arasında çok kullanılarak harcıalem haline gelmiş bir kelime ya da kelime grubunun, araştırıldığında ne kadar yüksek bir ilmi derinliğe sahip olduğuna çok şahit olmuşumdur. Bunlardan biri de ayyuka çıkmak tabirinde kendini gösteriyor. Ayyuka çıkmak, bildiğiniz gibi,…

22 Ocak 2021

İtiyat mı ihtiyat mı?

Türkçe'mizde doğru ve yanlış kullanımlarıyla gündeme gelen iki kelimeden daha bahsetmek istiyorum. "İtiyatlı davranmak mı? İhtiyatlı davranmak mı?" hangisi doğru? Kelimeleri inceleyelim ve doğrusunu bulalım. İhtiyat (إحتياط) kelimesi حوط kökünden gelir. Korumak, muhafaza etmek, gözetmek, kollamak, nezaret etmek anlamlarını içerir. Mesela bu…

22 Ocak 2021

Dr. Abdurrahim Kimdir?

Bu yazıda sizlere Durûsu'l-Luğati'l-Arabiyye Kitabı'nın yazarı olan Dr. Abdurrahim hakkında bazı bilgiler vererek, onu ve ders anlatma usulünü daha yakından tanımanızı amaçlıyorum. Zira ilim talebesi, okuduğu kitapları, yazarları derinlemesine araştırır ve öğrenir ve bunları merak eder. Sıradışı kişiliği ve ilim…

22 Ocak 2021

Soru: Durûs 1. Cildin sonunda ne durumda olmalıyız, ne yapmalıyız?

SORU: Selamun aleykum hocam. Yalnızca Madinah Book kitabını ele aldığımızda, istifade etmek oldukça güç. Fakat sizin ders notlarınız ve videolu anlatımınız ile desteklendiğinde, kitap çok daha faydalı hale geliyor. Hatta ingilizce bilenler http://www.lqtoronto.com sitesindeki içeriklerle istifadeyi daha da artırabilir. Benim maruzatım şu: Madinah Book Cilt-1'i tamamladım yardımlarınızla. Şimdi…

22 Ocak 2021

Kur’ân-ı Kerim’de “Allâhu Ekber” ifadesi geçiyor mu?

Soru: Kuran'da Allah Ekber(الله أكبر) geçip geçmediği konusunda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ayrıca Allah Ekber kelimesini Türkçeye çevirisini yani ekber kelimesi hakkında açıklayıcı bilgi veriseniz seviniriz. şimdiden Allah razı olsun sizden. Arapça dersleri için teşekkür ederim.   Cevap: Sevgili Nusret Bey,   …

Sayfa başına kaydırma butonu.