Üst bar özel içeriği
22 Ocak 2021

Arapça kelimeleri nasıl ezberleyebilirim?

Kelime ve cümle kartları, kelime öğreniminde oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Yeni bir dil öğrenme çabasına giren herkesin en büyük sorunlarından biri grameri anlamak, bir diğeri de kelime ezberlemek olur. Yüzlerce, binlerce yıl içinde şekillenen ve o kültürün kendi çocukları…

22 Ocak 2021

Vâhid ve Ehad Arasındaki Fark Nedir? (واحد – أحد)

Vâhid ve Ehad kelimeleri arasındaki anlam karmaşası, herhalde Ehad kelimesinin hiç alışılmadık bir şekilde Kur'an-ı Kerîm'de İhlas Suresi'nin başında geçmesi ile başlamıştır.  Bu kelimeler ile ilgili düşünce yoğunlaşması, ulemânın bu iki kelime üzerinde çokça mesai harcamasına neden olmuştur. Bu konuda…

22 Ocak 2021

Durûsu’l-Luğati’l-Arabiyye Kitabı Üç Cilt mi, Dört Cilt mi?

Durûsu'l-Luğati'l-Arabiyye Kitabı eski baskılarında 3 cilt olarak tasnif edilmiş, sonrasında ise 3. cildin sayfa sayısının çok olması nedeniyle, 3. cildin ikiye bölünmesi sonucu 4 cilt olarak basılmaya başlanmıştır. Halen hem üç hem de dört cilt basımları bulunabilmektedir. Kitabın elinizde 4…

Sayfa başına kaydırma butonu.