Üst bar özel içeriği

Nefy ve Nehy Arasındaki Fark

Nehiy ve Nefiy: Birbiriyle karıştırılan bu iki kavrama bir açıklık getirelim:

Nehiy: Bir şeyin yapılmasını menetme veyahut yapılmamasını emretmedir. Emrin tersidir.

Nefiy: İse bir şeyin “ne olmadığını” belirtmedir.

Bu ikisi de  لا ile belirtilir. Ancak aralarındaki fark kolay anlaşılır:

تَذْهَبُ  – Sen gidersin.

لا تَذْهَبُ  – Sen gitmezsin. (Nefiy) (لا النّافِيَةُ) (Nefiy “la”sı)

اِذْهَبْ   – Git!

لا تَذْهَبْ   – Gitme! (Nehiy) (لا النّاهِيَةُ) (Nehiy “la”sı)

Bu iki لا arasındaki fark şudur: İlki fiili değiştirmezken, ikincisi fiilin sonunu cezmeder.

0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sayfa başına kaydırma butonu.