26 Kasım 2015 Perşembe

Bir oturuşta 3-5 ders dinliyorum. Nasıl çalışmalıyım?

Soru: Bir oturuşta 3-5 ders dinliyorum. Nasıl çalışmalıyım?

Cevap: Sindire sindire gitmekte ve alıştırmaları harfiyyen yapmakta tereddüt etmeyin. Genelde öğrenciler 3-5 üniteyi hırsla hemen bitirir. Sonra alıştırmalarda gevşek davrandıkları için sonraki üniteleri anlamakta zorlanmaya başlarlar. Zorlanmamanın yolu sindirmektir.

İleriki dersler neden yok?

Soru: İleriki derslerin videoları neden yok?

Cevap: Olmayan dersler henüz yapılmamış derslerdir. Yaptığım dersleri sizden saklıyor değilim yani. Ders hazırlandıktan sonra gecenin hangi saati olursa olsun sisteme yüklüyor ve sizlerin istifadesine sunuyorum. Oldukça yoğun bir ön çalışma ve arkasından da ayrı bir çalışma gerektiriyor bu dersleri yayınlamak. Sizin bir saat içinde tükettiğiniz bu derslerin her biri için ben bir hafta harcıyorum. Sabır, savaş, zafer...

Bu dersler sonunda Kuran ve Hadisleri anlar mıyız?

Soru: Bu dersler sonunda Kuran ve Hadisleri anlar mıyız, yoksa pratik yönü mü daha ağır olur?


Cevap: Kitaplarımız modern usulde hazırlanmış da olsa maksadı Kuran'ı anlamayı sağlamaktır. Gayret ve diķkatle dersleri takip edenler bunda muvaffak olurlar.

Durus Kitabı'nın Türkçe anlatımlısını nereden bulabiliriz?

Soru: Ders yaptığınız Durûsu'l-Luğati'l Arabiyye kitabı Türkçe anlatımlı, fakat piyasada satılan tamamen Arapça. Aynı kitabı almamız için örnek link gönderebilir misiniz?

Cevap: Türkçe anlatımı ben hazırlayıp ekledim. Kitabın piyasada satılan Türkçe anlatımlı bir versiyonu yoktur. 

Kendi hazırladığım notların da ders notları halinde ancak 1. cilt ve 2. cildin ilk 10 ünitesi için olanlarını bulabilirsiniz. Onları şu linklerden edinebilirsiniz:

1. Cilt                      2. Cilt

Bu notlardan sonra video derslerimin içeriğini ve görsel zenginliğini artırmaya giriştim ve bu nedenle ders notlarını hazırlamayı bıraktım. Zaman sıkıntısı olduğu için maalesef bir şeye özenirseniz, bir başka şeyden vazgeçmek durumunda kalıyorsunuz. Rabbim nasip ederse uygun bir zamanda onları da bitiririz inşaallah. 

Durûs kitabını tüm ciltleriyle tam anlamıyla bitiren biri sadece klasik eserleri bitiren biriyle aynı seviyede olur mu acaba?

Soru: Durûs kitabını tüm ciltleriyle tam anlamıyla bitiren biri sadece klasik eserleri bitiren biriyle aynı seviyede olur mu acaba?

Cevap: Klasik eserlerde en ince ayrıntısına kadar bazı konular anlatılır. Yani tipik bir gramer kitabında olduğu gibi. Gramer kitaplarından dil öğrenilmez. Ancak dilin kuralları öğrenilir. Dili öğrenmek pratik işidir. Bunu da en iyi ya bir Arap ülkesine giderek ya da modern usullerde okuyarak öğrenebilirsiniz. Klasik medrese kitapları teorik anlatımları nedeniyle öğrencilerin önemli bir çoğunluğuna Arapça öğretememektedir. Modern çağda modern usuller kullanılmak suretiyle bilgilerin daha geniş tabanda öğretilmesi mümkün olmaktadır. Arapça öğrenimi, sonu olmayan bir serüvendir. Durus kitabını bitirerek mükemmel bir Arapça öğreneceğinizi söyleyemem. Aslına bakarsanız bunu hiçbir kitap için söyleyemem. Ancak söyleneni anlayacak, metinleri çözecek ve meramınızı karşınızdakine anlatacak kadar, yani matlub seviyede Arapça öğrenirsiniz. Bunun üzerine belagat ve yüksek konular üzerine yoğunlaştıkça görüntü daha netleşir ve pratikleri artırmakla da artık fazla düşünmeden konuşma ve anlama mümkün olur. Bu uzun süreci sabırla geçmemiz için yeterli nedenimiz var, çünkü Arapça dinimizin dili. Durus kitabı bu anlamda yolun başında oldukça iyi bir mesafe almanızın anahtarıdır.

Arapça'da müsteşfâ (المستشفى) kelimesi müzekker (مذكر) midir, müennes (مؤنث) midir?

المستشفى kelimesi müzekkerdir. Onunla kastedilen manâ "şifa bulma mekânı" (مكان الاستشفاء)  olarak söylenebilir. İstif'al babından ism-i mekândır. Ancak müennes olarak kabul edilmesi de caizdir. Yine de aslolan müzekker olmasıdır.


Kur'ân-ı Kerim'de "Allâhu Ekber" ifadesi geçiyor mu?

Soru: Kuran'da Allah Ekber(الله أكبر) geçip geçmediği konusunda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Ayrıca Allah Ekber kelimesini Türkçeye çevirisini yani ekber kelimesi hakkında açıklayıcı bilgi veriseniz seviniriz. şimdiden Allah razı olsun sizden. Arapça dersleri için teşekkür ederim.

Cevap: Sevgili Nusret Bey, 

Ekber ifadesi Kur'an-ı kerim'de 1 kez if'âl babında fiil olarak,24 kez isim olarak, 11 kez sıfat olarak geçmektedir. Ancak Allâhu Ekber şeklinde geçmemektedir. Allah ismiyle yanyana geldiği ayetler hatırlayabiliriz. Tevbe Suresi 72. Ayet, Ankebut Suresi 45. Ayetler bunlardandır. Ancak bunlarda Ekber ifadesi Allah ismini değil başka isimleri nitelemektedir. Allâhu Ekber ifadesini söylemek, Kur'an-ı Kerim'de onu tekbir etmemizi emreden ayetlerle de (Hacc,37;Müddessir,3; İsra,111), Sünnet-i Sahîha ile de bağdaşır. Ekber kelimesi ism-i tafdil'dir. "Daha büyük" ya da "en büyük" anlamına gelir. Her hangi bir şeye nisbet edilmediği takdirde "en büyük" anlamı daha yerinde olur. Allah'ın büyüklüğünü ilan etmede kelimeler yetmeyeceğine göre kelimenin ulaştığı nihayet nokta kullanılıyor. "Allah en büyüktür!" diyoruz. Bu nisbet kabul etmeyen bir büyüklüktür.